Offer
वेध नेहरूविचारविश्वाचा
ISBN:
9789382364436
Status:
Available
Price:
425/- 340/-
Author/Editor:
किशोर बेडकिहाळ
Publisher:
शब्द पब्लिकेशन
Binding:
पेपर बुक
Pages:
312
Language:
मराठी
Edition:
पहिली

Discount

20%
  • पुस्तकाबद्दल
  • तुमच्या प्रतिक्रिया
  • मिळतीजुळती पुस्तके
वेध नेहरूविचारविश्वाचा किशोर बेडकिहाळ कुमार केतकर पंडित नेहरू आणि सेक्युलॅरिझम - किशोर बेडकिहाळ इहवाद आणि भविष्यातील भारत - माधव दातार पंडित नेहरू आणि शिक्षण - श्री. मा. भावे विकासाचे नेहरू प्रारूप : एक आकलन - चैत्रा रेडकर नेहरू प्रतिमानाची प्रासंगिकता - अशोक चौसाळकर पंडित नेहरू आणि भारतीय राज्यघटना - शिवाजी पाटील पंडित नेहरू आणि भारताची फाळणी - विश्वास दांडेकर काँग्रेसमधील नेहरूपर्व - देवदत्त दाभोळकर ‘ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्टरी’मधील नेहरूंची ऐतिहासिक दृष्टी - अवनीश पाटील
पुस्तकाची झलक